مسابقه

ارائه پژوهش در سه دقیقه

در آذرماه سال ۱۳۹۳ به مناسبت هفته پژوهش برای نخستین بار در کشور مسابقه ای با عنوان "ارائه پژوهش در سه دقیقه" در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسي، توسط انجمن علمي مهندسي مکانيک برگزار شد. یکی از الزامات پژوهش خوب علاوه بر موضوع و محتوا، ارائه مناسب آن است. از این رو با در نظر گرفتن این عامل و با هدف به چالش کشیدن قدرت بیان و توانایی ارائه دانشجويان، انجمن علمي درصدد برگزاري اين مسابقه برآمد.
 در این مسابقه هر شرکت کننده پژوهش خود را ظرف مدت سه دقیقه به وسیله یک اسلاید استاتیک برای هیئت داوران و نيز مخاطبان حاضر در سالن ارائه مي دهد. معيارهاي داوري عبارتند از مهارت و تسلط در ارائه پژوهش، قابل فهم بودن آن براي مخاطبان حاضر، خلاقيت در ارائه مطلب، کيفيت اسلايد و نيز سطح علمي پژوهش. در اين دوره از مسابقات از بين پروژه هاي ساختي، ۲ پروژه برگزيده به مرکز نوآوري نصير (تحت حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري) معرفي مي گردند.

در مرحله اول سطح علمی تمام پژوهش  های ارسال شده از طریق چکیده  ها و اسلایدهای ارسال شده توسط داوران بررسي گردید، سپس پژوهش  هاي برگزيده در روز مسابقه توسط شرکت  کنندگان در مقابل داوران و مخاطبان حاضر در سالن ارائه و جوايز مسابقه به سه ارائه  دهنده برتر اعطا  شد.

PHOTO-2019-01-15-19-48-51
PHOTO-2019-01-15-19-48-52
PHOTO-2019-01-15-19-48-53
PHOTO-2019-01-15-19-48-54
PHOTO-2019-01-15-19-48-55
PHOTO-2019-01-15-19-48-56
PHOTO-2019-01-15-19-48-57

آیین نامه دوره پنجم ارائه پژوهش

zzz