نشست نیروی انتظامی

مصادف با هفته نیروی انتظامی در سال 97، همایشی در محل پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی برگزار شد که نمایندگان انجمن علمی هوای پاک ایران از جمله مدعوین این همایش بودند. این همایش با هدف آشنایی هر چه بیشتر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با دستاوردهای پژوهشی نیروی انتظامی برگزار شد.

گستردگی و تنوع مأموریت‌های ناجا، هم به لحاظ موضوعی و هم به لحاظ جغرافیایی، اهمیت و ضرورت تحقیق و پژوهش را در این سازمان دوچندان نموده است. ازاین‌رو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک دهه است که فعالیت‌های علمی و فناوری در حوزه نظم و امنیت اجتماعی را با یک سازمان‌دهی و هدفمندی ملموس در قالب یک شبکه علمی وسیع جغرافیایی و موضوعی در سراسر کشور با هدایت و راهبری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا دنبال می‌نماید.

در این همایش ابتدا نمایندگان نیروی انتظامی به ارائه سخنرانی و معرفی دستاوردهای  پژوهشی خود پرداختند. سپس شرکت‌کنندگان به بازدید از نمایشگاه دستاوردها پرداختند. در این بین نمایندگان انجمن، با مسئولین بخش‌های مختلف پژوهشکده علوم انتظامی آشنا و در مواردی رایزنی‌هایی برای همکاری علمی انجام شد.

1212
PHOTO-2018-10-09-18-55-01 (3)
دعوتنامه