نمایشگاه ها

گردهمایی تشکل‌های مردمی در منطقه 14 

مدیرکل سلامت شهرداری تهران به مناسبت بیست و دوم مرداد، روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، اقدام به برپایی "جشنواره تشکل‌های غیردولتی سلامت‌محور" در 22 بوستان پایتخت نمود. ایجاد بستر مناسب به منظور معرفی سازمان‌های مردم نهاد و همکار در حوزه سلامت، تعامل با سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه سلامت، معرفی فعالیت‌های کانون‌های اجتماعی سلامت‌محور، ارتباط موثر کانون‌های اجتماعی سلامت محور و سازمان‌های مردم نهاد از اهداف این برنامه بود. اداره سلامت شهرداری منطقه 14 تهران در بوستان سهند به انجمن علمی هوای پاک تهران غرفه‌ای رایگان اختصاص داد. انجمن علمی هوای پاک تهران در این گرد‌همایی با غرفه‌ای از جدید‌ترین اقدامات در خصوص آلودگی هوا و صدا حضور داشت.

123
image (4)
gh