چشم انداز
انجمن علمی هوای پاک ایران، به عنوان یک تشكل‌ علمی ملی، نماد دانش و تلاش سازمان يافته در توسعه دانش و فرهنگ مديريت آلودگی هوا و صدا بوده و عاملی موثر در اعتلاي رفاه ناشي از هوای پاک با توسل به پایش انتشار آلاینده های هوا و صدا و کاهش اثرات منفي زيست محيطي آن ها در كشور ایران است.