مهندس امیرحسین نیک‌فال

امیرحسین نیک‌فال در رشته مهندسی آب در مقطع کارشناسی از دانشگاه گیلان فارغ‌التحصیل شده است. از زمان ورود به مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸، در پژوهش‌های آلودگی هوا، گرد و خاک و به ویژه مدلسازی‌های جوی علاقه‌مند شده، و در حال حاضر به عنوان دانشجوی دکترای هواشناسی در پژوهشکده هواشناسی مشغول به تحصیل و فعالیت پژوهشی می‌باشد. مدلسازی‌های عددی به ویژه مدل WRF-Chem که از مدل‌های جوی مطرح در پژوهش‌های آلودگی هوا است، و سایر پژوهش‌های محیطی مانند تحلیل تصاویر ماهواره‌ای در حیطه تخصصی ایشان قرار دارد. به علاوه، تحلیل و Visualization داده‌های علمی و طراحی و توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با ابزارهایی مانند NCAR Command Language (NCL) و Linux Shell Script از جمله علاقه‌مندی‌های پژوهشی ایشان است.

 

برخی از مقالات:

Karami*, S.; Ranjbar, A.; Nikfal, A.; Noori, F.; Sehatkashani, S.; AN OBSERVATIONAL AND NUMERICAL STUDY OF A SEVERE AIR POLLUTION OVER TEHRAN MEGACITY, 2018. Journal of Air Pollution and Health, University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Nikfal*, A.; Sehatkashani, S.; A., Ranjbar; E., Fattahi; Numerical modeling of potential evapotranspiration using WRF regional model – Urmia Lake basin case study, 2018. Journal of Water and soil, University of Tehran, Tehran, Iran (In Persian)

Nikfal*, A., Ranjbar, A., Sehatkashani, S., Investigation of the dust schemes of the model WRF/Chem. Journal of Air Pollution and Health, University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Nikfal*, A., Ranjbar, A., Karami, S., Sehatkashani, S., The capabilities of the model WRF/Chem in dust simulation – A dust storm case study in Tehran/Iran. Journal of environmental science, 2017. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (In Persian).

Nikfal*, A., Ranjbar, A., Estimation of the concentration of the atmospheric primary pollutants, using the global emissions dataset – A WRF-Chem case study for Tehran. Journal of environmental science, 2017. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (In Persian).

Maleki, H., Sorooshian, A., Goudarzi*, G, Nikfal, A., Baneshi, M., Temporal profile of PM10 and associated health effects in one of the most polluted cities of the world (Ahvaz, Iran) between 2009 and 2014. Aeolian Research. http://dx.doi.org/10.1016/j.aeolia.2016.08.006

Nikfal*, A., Ranjbar, A., Numerical simulation of the air quality – case study of the acid rain of Khuzestan with WRF/Chem modelling system. Seventeenth conference of geophysics, 2016, Tehran, Iran (In Persian).

Nikfal*, A., Ranjbar, A., Karami, S., Capabilities of the WRF/Chem numerical modelling system in predicting dust concentration – case study of Tehran’s dust storm. Fourth conference of sound and air pollution, 2015 Tehran, Iran (In Persian).

Nikfal*, A. Investigating of the distribution of NO2 using WRF/Chem modelling system and satellite images in Iran, Third conference of sound and air pollution, 2014, Tehran, Iran

Nikfal*, A., Simulation of PM10 concentration using WRF/chem modelling system in Iran, sixteenth conference of geophysics, 2013, Tehran, Iran (In Persian).

Nikfal*, A., Irannejad, P., Mashayekhi, R., Simulation of PM10 concentration using WRF/chem modelling system in Iran, First conference of sound and air pollution, 2012, Tehran, Iran (In Persian).